Đá ốp tường

Tên SP: Ánh trăng đen 10x20
Tên SP: Ánh trăng trắng muối 10x20
Tên SP: Bàn cờ đen - bàn cờ vàng
Tên SP: Bão táp đen - vàng 10x20
Tên SP: Bão táp vàng - rêu 10x20
Tên SP: Băm rêu - băm trắng soi cạnh 10x20
Tên SP: bóc đen - bóc hồng soi cạnh 10x20
Tên SP: bóc đen 15x30
Tên SP: bóc hồng - bóc sa thạch tím 10x20
Tên SP: bóc sữa- bóc rêu 10x20
Tên SP: Bóc trắng muối tiêu 15x30
Tên SP: Bóc trắng sữa - đen - vàng - rêu 5x20
Tên SP: bóc vàng - bóc đen 10x20
Tên SP: bóc vàng 15x30
Tên SP: Bóc vân gỗ - bóc đỏ 5x20
Tên SP: Bóc xanh hải dương - bóc đỏ 10x20
Tên SP: bóc xanh thảo nguyên - bóc ánh kim 10x20
Tên SP: bông trắng 10x20
Tên SP: bông trắng 15x30
Tên SP: bông vàng - mài hồng 10x20
Tên SP: bông vàng 15x30
Tên SP: chẻ vàng
Tên SP: chóng chóng vàng - đen 5x20
Tên SP: đá bóc đen phối cảnh